Zemřel prof. Jaroslav Koča, předseda Rady ELIXIR CZ

Profesor Jaroslav Koča, vynikající vědec, chemik, strukturní biolog, zakladatel Středoevropského technologického institutu CEITEC, nás náhle opustil ve věku nedožitých 66 let. Jeho akademická a vědecká dráha byla úzce spjata s Masarykovou univerzitou, působil však i na řadě zahraničních výzkumných pracovišť.

ELIXIR CZ s odchodem Jaroslava Koči ztrácí nejen svého předsedu Rady a zástupce, který vystupoval v prospěch infrastruktury na mezinárodní scéně, ale především kolegu, který byl vždy nakloněn diskuzi a jeho osobní a lidský přístup byl nedocenitelným prvkem jakýchkoliv jednání.

Profesor Koča zastával hned několik významných funkcí, kromě předsednictví Rady ELIXIR CZ byl i předsedou Grantové agentury ČR. Jeho neutuchající vědecký entuziasmus byl  základem pro vznik nových vědeckých a studijních směrů na Masarykově univerzitě, jako předseda GA ČR se zasazoval o podporu mladých vědců, rozšiřování vědecké spolupráce České republiky s prestižními zahraničními pracovišti a přispěl ke vzniku nových grantových programů na podporu vědců v různé fázi kariéry.

Tyto řádky o jeho úmrtí píšeme s velkým zármutkem. Opustila nás nejen významná vědecká osobnost, ale i výjimečný člověk.

Čest jeho památce.

Upcoming Events