Job offer: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy hledá kolegu/kolegyni na pozici metodik správy výzkumných dat

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy hledá do Centra pro podporu open science na UK pracovníka/pracovnici na pozici Metodik správy výzkumných dat.

Dotazy k této pracovní pozici a přihlášky k výběrovému řízení zasílejte na adresu barbora.hlinkova@ruk.cuni.cz.

Součástí přihlášky musí být vždy profesní životopis a krátký motivační e-mail se zdůvodněním zájmu o tuto pracovní pozici.

První kolo proběhne na základě vyhodnocení přihlášek k výběrovému řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni do dalšího kola, v rámci kterého proběhne ověření požadovaných kompetencí.

Více informaci na https://openscience.cuni.cz/OSCI-18.html?news=13604&locale=cz

Upcoming Events