ELIXIR-CZ poskytuje podporu v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19

ELIXIR-CZ (Česká národní infrastruktura pro biologická data) poskytuje výzkumnou infrastrukturu pro ukládání, zpracování a analýzu dat v oblasti dat o živé přírodě. Stejně jako ostatní vědecká pracoviště, i ELIXIR-CZ nabízí svou odbornou podporu, služby a expertízu v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. 

https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2020/04/elixir-cz-poskytuje-podporu-v-boji-s-pandemii-sars-cov-2-covid-19/